Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken met in hun hart de wegen naar U. 

Zijn weldaden weigert Hij niet aan wie onbevangen op weg gaan.   

Uit Psalm 84