Info en tarieven

Integratieve therapie en coaching

De interventies richten zich op alle dimensies van de mens: cognitief, psychisch, sociaal, lichamelijk en geestelijk. Er wordt krachtgericht gewerkt met de intentie om van klacht naar kracht te gaan.

Integratieve therapie bevat daarom ook verschillende therapievormen. Bijvoorbeeld vanuit de cognitieve gedragstherapie, contextuele therapie, lichaamsgericht werken of oplossingsgericht werken. Elke hulpvraag heeft zijn eigen evidence-based benadering.

Naast integratieve therapie ben ik ook geschoold in EMDR en Schematherapie.

Christelijke dimensie

Er wordt gewerkt vanuit een bijbels mensbeeld, holistisch geschapen om in verbinding met God en anderen te leven. Uitgangspunt is dat we bedoeld zijn om als kinderen van God tot onze bestemming te komen in deze wereld waar gebrokenheid een onderdeel van is. Vanuit dit christelijk perspectief wordt onze gebrokenheid niet ontkend, maar geheeld in Christus.

Open  voor  iedereen.

Als therapeut sta ik open voor iedereen, ook als je geen christen bent. Je bent welkom! Integratieve therapie werkt voor iedereen. In de gesprekken wordt de geestelijke dimensie dan weggelaten. De ervaring leert dat als je AD(H) D of een milde vorm van ASS hebt therapie ook goed uitpakt. Ook milde angststoornissen en depressie zijn met deze therapie aan te pakken. Dit kan in een vrijblijvend kennismakingsgesprek samen besproken worden of deze vorm ook echt bij je past. Mocht je andere diagnoses hebben, dan past de hulpverlening binnen de GGZ beter bij je. Er is overigens geen verwijzing van de huisarts nodig.

Kosten

Integratieve therapie valt onder complementaire zorg en wordt deels vergoed door de zorgverzekeraar. Therapiekosten worden vergoed als je aanvullend bent verzekerd. Kosten voor coaching worden nooit vergoed, tenzij je werkgever je dit aanbiedt of als je verzekerd bent bij de Christelijke zorgverzekeraar.

De kosten zijn

Therapiesessie 60-90 minuten                              € 85,- btw vrij.

Coaching-sessie 60-90 minuten                            € 80,- incl. btw.

Therapie via zakelijke traject  90 min.                  € 90,- btw vrij

Wettelijke regels

Als therapeut werk ik conform de wet en de regels die zijn opgesteld in de AVG en de WGBO. Verder is er een goede klachtenregeling geregeld in de Wkkgz via de NFG.

 

AVG

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 •       zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 •       ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘integratieve therapie’, of ’therapeutische coaching"
 • de kosten van het consult

voor meer info: www.de-nfg.nl/pdf/privacyreglement.pdf

Nieuwsgierig?

Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan via het contactformulier op de volgende pagina. Weet je zeker, dan starten we direct met de intake. Geef maar aan via het contactformulier of je direct wil starten of eerst vrijblijvend wil kennismaken.

 

Wachtlijst?

Je bent na aanmelding meestal binnen twee weken aan de beurt. Het volgende gesprek vindt dan in overleg twee of drie weken later plaats. In principe vinden de gesprekken 1 keer in de 3 weken plaats, tenzij er acute zorg is. Dan  wordt de frequentie verhoogd. Je mag ook aangeven als je vaker wilt komen. Bij de intake leg ik je uit wat voor en nadelen zijn van 1 keer in de drie weken.

De praktijk is drie dagen per week open.  Dit zijn wisselende werkdagen, zodat er flexibele ruimte is voor afspraken. Op maandagmorgen en donderdag is de praktijk dicht. Om wachtlijsten te voorkomen kan er door mij tijdelijk een extra dagdeel ingepland worden, zodat er toch gestart kan worden. Als er een te lange tijd nodig is dat de praktijk vier dagen open is, hanteer ik wel een wachtlijst. Dit is puur om zelf ook onbevangen op weg te blijven lopen en niet oververmoeid te raken.